HEEFT U EEN KLACHT?

Als IJssel Taxi Den Helder stellen wij alles in het werk om u zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat u om andere redenen niet tevreden bent over IJssel Taxi Den Helder. Wanneer dit het geval is nodigen wij u uit om dit aan ons kenbaar te maken.

Wij gaan ervan uit dat uw klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Wij zullen uw klacht dan ook uiterst serieus behandelen. Bovendien geeft uw klacht ons de kans eventuele fouten te herstellen en onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.

Veel klachten ontstaan door misverstanden, die vaak in een goed gesprek rechtgezet kunnen worden. Een gesprek heeft dan ook onze voorkeur. Bovendien kunnen wij ons hierdoor ook een beter beeld vormen omtrent de aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen.

Is het probleem op deze wijze niet oplosbaar of vindt u een gesprek niet wenselijk, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. U kunt hierbij gebruik maken van ons klachtenformulier, dat wij op deze pagina beschikbaar hebben gesteld.

Wij streven er naar om zo spoedig mogelijk inhoudelijk op de klacht te reageren. Mocht dit door omstandigheden langer duren, dan ontvangt u hiervan ten aller tijde bericht en informeren wij u over de verdere procedure.

KLACHTEN FORMULIER
Tegeltje-Klacht

BEDRIJFSGEGEVENS

IJssel Taxi Den Helder
Postbus 745
7400 ASĀ  Deventer

KvK: 08141484
Tel: (+31) 06 284 80 700